Výzkum

Společnost Podravka – Lagris, a. s. se ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. podílí na projektu Technologie řízených atmosfér a teplotních manipulací proti škůdcům skladovaných obilovin.

Tento projekt je podporován Ministerstvem zemědělství  České republiky prostřednictvím Národní  agentury  pro zemědělský výzkum (NAZV).

  • Cílem tohoto projektu je zlepšit, vypracovat a výzkumně ověřit ekologické a integrované systémy ochrany zemědělských plodin a skladovaných produktů vůči škodlivým organismům, včetně zdokonalení metod jejich diagnostiky, využitelné v  ekologickém i integrovaném zemědělství.
  • Zahájení a ukončení  projektu: 1.1.2013 – 31.12.2017
  • Registrační číslo projektu: QJ1310057